Noordzoom en ons complex

De gemeente wil zo’n 100-150 woningen bouwen rondom de volkstuincomplexen waar wij er een van hebben. Het motto is daarbij “Excellent wonen”. De Gemeenteraad zal, naar verwachting, op 2 april a.s. haar fiat geven aan het nader uitwerken van de plannen. De documenten hieromtrent kunt u vinden op de website van de Gemeenteraad:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Lelystad/5df1951b-4b64-4ebd-98d4-44667b92464d

In de stukken staat onder andere: “De bestaande volkstuinen blijven gehandhaafd en leveren een kwalitatieve bijdrage aan duurzaam wonen en leven.”

In het najaar van 2019 wordt de nadere uitwerking verwacht.

Het bestuur beraadt zich nog over haar standpunt. Nadere berichten volgen.