Van de voorzitter

Even voorstellen: Clemens Baaij, getrouwd met Ellen. Twee dochters, twee kleindochters en één kleinzoon. Ik woon in het Karveel 60. Ik werk bij de Koninklijke Landmacht in ‘t Harde. Als u mij zoekt, ben ik veelvuldig te vinden op tuin 115.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen die u mij heeft gegeven om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn. In een cynische opwelling zou je kunnen zeggen dat uw applaus op de jaarvergadering ook aangaf dat u blij bent dat er weer iemand gevonden is om voorzitter te worden. Ik hoop dat ik met iedere tuinder een prettige samenwerking kan creëren Open communicatie vind ik belangrijk en zal proberen alles in eerlijke banen te leiden.

Allereerst wil een woord van dank richten aan Peter Kuiper voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van onze vereniging. Onder zijn leiding zijn we uitgegroeid tot de vereniging waar vele mensen zich thuis voelen en op een prettige manier hun hobby kunnen uitvoeren. Peter Dank je wel!!

Peter heeft mij een aantal weken voor de algemene ledenvergadering gebeld om te vragen of ik interesse had om de nieuwe voorzitter te worden. Peter wil het wat rustiger aan gaan doen en vond dat hij na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest, een mooie tijd voor wat vers bloed. Na wat bedenktijd en het bijwonen van een bestuursvergadering bij Ad thuis heb ik besloten dat het hoog tijd wordt om iets voor de vereniging terug te doen na jaren slechts “consumerend lid” te zijn geweest. Ik heb daar toen ook ‘ja’ op gezegd.

Als zogenaamd consumerend lid heb ik mij nooit zo verdiept in de vereniging. Ik kwam één keer per jaar op de ledenvergadering, ik wist wie mijn directe buren waren en dat was het dan wel. Leven en laten leven. Nu heb ik al een klein beetje meer inzicht wat er speelt binnen de vereniging en ken al wat meer mensen. Ik zal dan ook de eerste tijd eens rustig gaan kijken hoe alles gaat, kennis maken met zo veel mogelijk leden en van hun horen wat er speelt.

In mijn beleving is een bestuur niet helderziend, maar werkt vraag gestuurd. Als er iets speelt of u wilt een verbetering, spreek ons als bestuur dan aan. We kunnen dan eens kijken wat we kunnen gaan doen. Dit betekent niet dat op alle verzoeken en vragen een positief antwoord komt. Het moet realistisch zijn en in het belang van alle leden en niet slechts in het belang van u.

Een vereniging ben je met zijn allen, iedereen kan zijn input geven. We moeten het samen doen. Maar een vereniging vraagt ook wat van u. Probeer ook eens wat aan de vereniging terug te geven. Zo was ik een paar weken geleden bij het door Bert Zijlstra georganiseerde onderhoudsdag. Vele handen maken licht werk en we hebben in een paar uur flink wat snoeiwerk, ophogen van de bermen en het maken van een takkenwal kunnen doen. Dit dankzij een goede opkomst van vrijwilligers uit de vereniging die ook eens wat terug wilde geven.

Toen ik tijdens de jaarvergadering even in de zaal rondkeek, zag ik heel veel grijsharige gezichten, ik zag heel veel mensen die de sporen in de Volkstuinderij verdiend hebben, mensen met ervaring, knowhow en enthousiasme voor de vereniging. Ik zal zeker af en toe ook wijze raad en advies nodig hebben, en hoop zeker ook te kunnen rekenen op input van u allen.

Laten we er een mooi tuinjaar van maken!