Andres Britos is onze nieuwe complexbeheerder

Na het vertrek van onze vorige complexbeheerder, Bert Zijlstra, hebben we enige tijd de functie vacant. Bert heeft wel de “honeurs” waargenomen, waarvoor dank. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari j.l. heeft het vergadering besloten dat de overige vier leden van het bestuur zelf een complexbeheerder zal zoeken en aanstellen. Na enig verkennen is de heer Andres Britos, van tuinnummers 105 en 106, bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. In de recente bestuursvergadering van 3 juni j.l. heeft de aanstelling feitelijk plaats gevonden.

Onnodig te vermelden dat we hier uitermate verheugd mee zijn en vertrouwen op een goede samenwerking binnen het bestuur. Wij wensen Adres veel plezier aan het zo dankbare werk voor de Volkstuinvereniging. Andres heeft zijn werkzaamheden als complexbeheerder al voortvarend opgepakt.

Het bestuur