Van de Voorzitter: Plan “Excellent Wonen” in de Noordzoom

Wat is de bedoeling?

De verkenning naar toekomstige excellent woongebieden, waar de gemeente Lelystad momenteel mee bezig is, laat zien dat drie de locaties de potentie hebben om ontwikkeld te worden voor dit plan. Op basis van de uitgevoerde verkenning is het advies aan de Gemeente echter om de komende jaren hooguit één woongebied gefaseerd tot ontwikkeling te brengen voor dit excellent wonen. Op basis van de uitgevoerde verkenning is de conclusie van de Gemeente dat de locatie Noordzoom,  waar onze Volkstuinvereniging in gelegen is, de meeste potentie heeft om als excellent woonmilieu te ontwikkelen.

Wat vindt de wethouder?

Volgens de wethouder mevrouw Sparreboom leent de Noordzoom, door zijn ligging nabij het bos, zich uitermate goed voor het wonen in een groene setting en het realiseren van unieke woonmilieus. Het aanwezige landschap, dat door groenstructuren wordt opgedeeld in afzonderlijke kamers, kan gebruikt worden om woongebieden te creëren die kleinschalig zijn qua omvang. Het gebied is volgens de wethouder goed te faseren. Wanneer blijkt dat na het afronden van bebouwing van één kamer binnen dit gebied geen extra behoefte meer is aan Excellent Wonen, dan kan dit eenvoudig als eindstation dienen zonder dat het gebied ervaren zal worden als niet-afgeronde ontwikkeling. Met een relatief kleine inspanning valt volgens de wethouder hier een excellent woonmilieu te creëren met weinig risico en een hoge opbrengst. Bijkomend voordeel voor een keuze voor de Noordzoom is dat in tegenstelling tot de twee andere gebieden (Warande en Meerdijkhaven), de grond van de Noordzoom al geheel in eigendom is van de gemeente.  Voorts geeft de wethouder aan dat het College legt geen woningbouwplan voorstelt. Er ís nog geen plan. Dat moet onder mogelijk door de gemeenteraad te geven kaders nog worden gemaakt.

Wat vinden wij?

Op de raadsessie van 19 maart 2019 heb ik de wethouder gevraagd of het behoud en voortbestaan van de volkstuinen gelegen in de Noordzoom door de wethouder gegarandeerd worden, ook als blijkt dat het plan Noordzoom een groot succes is en de vraag van de nu voorbestemde kamers in de Noordzoom overstijgt. De wethouder heeft hierop bevestigt dat de volkstuinen een deel uitmaken van het plan landelijk wonen in de Noordzoom en essentieel zijn voor het landelijk karakter. De wethouder verwees hiermee naar het stuk “Verkenning naar excellent wonen in Lelystad” waarbij het idee is om de aanwezige volkstuinen integraal mee te nemen en ze onderdeel uit te laten maken van het plan. De volkstuinen kunnen een kwalitatieve bijdrage leveren aan het thema duurzaam wonen en leven. Om het contrast te creëren met het introverte karakter is er een gezamenlijke functie in het midden van de locatie mogelijk, in de vorm van een eco-restaurant of café. De producten van de volkstuinen kunnen hier geconsumeerd worden. Hiermee bevordert de gezamenlijke functie de synergie tussen de toekomstige inwoners en bestaande gebruikers van het gebied. Daarnaast brengt deze functie levendigheid in het gebied, verhoogt het ‘the sense of belonging’ van de plek en wordt het een gebied waar wonen en recreatie samenkomt.

Op de raadsessie van 2 april heeft Hans Luiten ingesproken namens onze vereniging. Hij heeft aangegeven dat we blij zijn met de toezegging van de wethouder dat de volkstuinen nu en in de toekomst behouden zullen blijven. Maar Hans heeft zorgen geuit over de houdbaarheid van dit voornemen. De belangen van de bewoners en die van de tuinders staan zover uit elkaar dat er twee gevaren dreigen. Zullen de nieuwe bewoners het volkstuincomplex ervaren als een onderdeel van “Excellent wonen”? En anderzijds zitten de tuinders niet te wachten op bewoners zo dichtbij; bewoners die wellicht het volkstuincomplex wederrechtelijk als hun wandelgebied beschouwen.

Tenslotte heeft Kees van Wijk, een van onze leden, gesproken namens een vijftiental imkers. De bijencultuur is ernstig gediend van het werk van onze imkers. Naast het houden van de bijen , maken de imkers ook werk van de omgeving door die zodanig in te richten dat diversiteit ontstaan in planten en bloemen, in insecten en vogel en dus de natuurlijk rijkdom van het gebied.

Hoe gaat het verder?

De omstreden bouwplannen in de Noordzoom in Lelystad staan op dinsdag 11 juni weer op de politieke agenda. De gemeenteraad komt dan bijeen voor het vervolg van de oordeelsvormende sessie over ‘excellent wonen’, waar onder andere ook de locatie Noordzoom wordt besproken. Omdat er al  inspreeksessies geweest zijn, is inspreken op 11 juni niet meer mogelijk. Het bestuur van de Volkstuinvereniging Zuigerplas zal de vorderingen en uitkomsten van de raad sessies blijven volgen. U kunt zelf ook de voortgang volgen op de site van de Gemeente Lelystad. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Lelystad/2c227281-fc62-493d-ba74-2136ac419735

Clemens Baaij