Tuincontrole is geweest!

Vandaag, 4 juli heeft de tuincontrolecommissie weer een rondgang gedaan over het complex.

Ze hebben gekeken naar het voorkomen van overmatig onkruid.

En ook is er een controle geweest op de aardappelziekte.

Hopelijk voldoet uw tuin aan de eisen die de commissie stelt aan een ordentelijke en redelijk onderhouden tuin. Zo niet, dan rapporteert de commissie aan het bestuur en zullen waarschuwingen worden verstuurd; en misschien zelfs boetes. Zie voor de procedure van waarschuwingen het reglement van de tuincontrole, elders op deze website.

Heeft u last van de aardappelziekte? Dan dient u het loof te verwijderen en van de tuin af te voeren. Niet verbranden, want dat is van gemeentewege verboden. Verstandiger is om het gewas preventief te behandelen.

Het bestuurA