Erelid Roelf Kolk overleden

Aan alle leden van de Volkstuinvereniging Zuigerplas,

In de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag is de heer Roelf Kolk in zijn slaap overleden. Hij woonde in de Uiterton en is 89 jaar geworden.

Roelf was mede-oprichter van onze vereniging en heeft diverse functies in het bestuur bekleed. Tot op hoge leeftijd tuinierde hij. Het was een belangrijk deel van zijn leven. Hij deed dat graag, maar had er nog meer plezier in om het meeste van de oogst uit te delen aan buurtgenoten.

Hij had een vrolijke inborst en dat heeft hij nog lange tijd gehouden nadat hij zijn intrek nam in de Uiterton. Alleen het tuinieren kon niet meer, wat hem erg aan z’n hart ging. De laatste maanden namen zijn krachten snel af.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 16 september om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 13.00 tot 13.45 uur.

We zullen hem herinneren als een energieke, gemotiveerde, humoristische, vriendelijke en kundige tuinder. Vanwege zijn vele inbreng bij de vereniging is hij na het beëindigen van z’n laatste bestuursfunctie tot erelid benoemd. We wensen zijn familie sterkte in deze droeve tijd.

Het bestuur van de Volkstuinvereniging Zuigerplas