Erelid Jaap Abrahamse overleden

Op de eerste Kerstdag is ons gewaardeerd lid en verdienstelijk erelid Jaap Abrahamse overleden. Hij was 86 jaar geworden, waarvan ongeveer de helft lid van onze vereniging. Tuinieren zat hem in zijn bloed. Ook was hij in zijn werkzame leven betrokken bij de inrichting van de polder. Hij kende die dan ook als zijn broekzak. Dat is onze vereniging vele malen ten nutte geweest.

Hij was onze voorzitter in de jaren 1992 tot 2014. In die periode heeft hij de vereniging door een moeilijke tijd heen geholpen. Het aantal leden nam in die periode allengs af., waardoor een belangrijk deel van het complex uit de pacht moest worden genomen. Omdat daardoor een groot aantal tuinder moesten worden verplaatst naar het overblijvende deel, was dat een moeilijk proces. Jaap heeft daar veel energie in moeten steken om de betrokken tuinders te overtuigen van de noodzaak.

Ook de toen ook al ongelukkige ideeën van de gemeente om ter plaatse van ons complex een nieuwe wijk te projecteren; plan Noordzoom, heeft Jaap vakkundig om zeep geholpen. Hij wist met zuivere argumenten de ambtenaren te overtuigen dat wat zij wilden, echt onmogelijk was.

We zullen Jaap ernstig missen. Hem en zijn steeds nuttig gebleken adviezen. Wij wensen zijn familie sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur