Verbetering drainage voorbereid

Het bestuur bereidt op verschillende plaatsen op het complex een verbetering van de drainage voor.
In het najaar zullen een vijftal nieuwe sleuven worden gegraven waarin nieuwe buizen zullen worden gelegd.

De nieuwe drainage doorkruisen diverse tuinen. De huurders van die tuinen worden geïnformeerd en vanzelfsprekend betrokken bij de voorbereidingen.

Ter informatie zijn hieronder een aantal impressies te zien van eerdere drainage werkzaamheden.