Verbetering drainage

Het bestuur bereidt op verschillende plaatsen op het complex een verbetering van de drainage voor.
In het voorjaar zal een nieuwe sleuf worden gegraven waarin een nieuwe buis zal worden gelegd.

De nieuwe drainage doorkruist diverse tuinen. De huurders van die tuinen worden geïnformeerd en vanzelfsprekend betrokken bij de voorbereidingen.

Ter informatie zijn hieronder een aantal impressies te zien van eerdere drainage werkzaamheden in het jaar 2018.