25 september 12 uur Officiële opening van het Vrolijke Vlinderveld

Op 25 september is het zo ver. Tegelijk met het oogstfeest van de tuinvereniging Milieu vriendelijk Tuinieren vindt de officiële opening van het Vrolijke Vlinderveld plaats. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen.

Geschiedenis: Op het eerste stukje tuin vanaf de weg naar het complex van de VTV Zuigerplas, stond ooit een clubgebouw. Na vele jaren werd het een bouwval, het stukje tuin verwilderde en een paar jaar terug is besloten er een bloementuin van te maken.

Doel van dit Vrolijke Vlinderveld: Een prettig stukje natuur en een ontmoetingsplaats voor onze verenigingsleden. Velen hiervan zijn al jaren met pensioen. We hopen dat het aan bijdragen aan van alles zoals, plantjes ruilen, zowel groenten die in de buitenlucht als in de kas worden geteeld, vreemde groenten leren kennen waarmee onze leden aankomen die buiten ons land zijn geboren enz. Daarnaast hopen we dat de bloeiende planten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Denk aan meer soorten vlinders, soorten wilde bijen en andere insecten.

Dit jaar is hard gewerkt om het Vrolijke Vlinderveld in te richten. Het ziet er nu prachtig uit.

Nu is het dan ook tijd om de alle leden uit te nodigen om dit openbare stuk van de tuin te komen bekijken.

Op het Vrolijke Vlinderveld zullen een paar kramen staan met groenten uit alle windstreken en uit oude en nieuwe tijden. Het zijn allemaal producten die op het complex verbouwd worden.

 Programma Opening.

12.00 uur: Verwelkoming van alle leden door het bestuur van de VTV Zuigerplas.

12.05 uur: korte toelichting van het doel van het Vrolijke Vlinderveld en de reden voor de officiële opening door onze voorzitter Dirk Wolse.

12.15 uur: Verrichting opening.

12.20 uur: Eerste rondleiding over de tuin. Daarna volgen er zoveel als nodig om iedere belangstellende de tuin rond te leiden.

12.30 uur: Voor kinderen is een speurtocht door de tuin gemaakt met een leuke verrassing aan het eind.  

16.00 uur: Sluiting

Wij hopen dat jullie allemaal zullen komen en ook dat jullie allemaal gebruik zullen gaan maken van ons Vrolijke Vlinderveld.