Zaai zelf een VLINDER- EN BIJENWEITJE

Vlinder- en bijenweitje

Vorig najaar hebben Vereniging  Milieuvriendelijk Tuinieren en onze vereniging een aanvraag bij het Fonds Verbraaken van de Natuur en Milieufederatie Flevoland ingediend. Wij wilden graag allebei onze leden nog meer stimuleren om zelf een vlinder- en bijenweitje in te zaaien. Nu gebeurt er op beide complexen al het een en ander op dat gebied, maar toch. Onze aanvraag werd gehonoreerd.

We hebben zaden gekocht, een mengsel van 30 verschillende bloemensoorten die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere insecten, maar ook mooi ogen voor onze moestuinders.

Voor ieder lid is een zakje van 3 gram zadenmengsel beschikbaar op de komende ALV, vastgeniet op een fleurige flyer met wat zaaiaanwijzingen,

De hoeveelheid zaad is genoeg voor 2-3 vierkante meter.  Dat betekent dat je heel dun moet zaaien, Dat wordt een stuk gemakkelijker als je het zaad vermengt met een paar handjes droog zand. Je kunt dan bovendien zien waar je al gezaaid hebt en waar niet.

Voor jeugdige moestuinders is een zakje met zonnebloemzaad (van die hele hoge zonnebloemen) beschikbaar.

Zonnebloemzaad voor de ‘kids’

Mocht je niet op de ALV aanwezig zijn,  vraag dan later aan Kees van Wijk om dit zadenmengsel en zonnebloemenzaad  (tuin 79 of mobi 06 11424304).

Veel teeltplezier.  Geniet ervan!!             

Kees van Wijk