Brief van de NVWA

Brief van de NVWA die we 10 juli j.l. hebben ontvangen.

Advies: beëindig bestrijding bosmug Flevopolder
In grote delen van de Flevopolder blijken de mogelijkheden van effectieve bestrijding van de
Aziatische bosmug gering. Dat komt omdat de Aziatische bosmug tussen Lelystad en
Zeewolde wijd verspreid voorkomt. De Aziatische bosmug zorgt voor slechts een klein extra
risico op verspreiding van ziekten in Nederland. Onderzoekers van RIVM en NVWA adviseren
daarom om bestrijding van de Aziatische bosmug in de Flevopolder te stoppen. Omdat de
bestrijding op nieuwe vestigingslocaties wel effectief kan zijn, is geadviseerd om bestrijding
daar wel op te pakken.
Aziatische bosmug
De Aziatische bosmug (Aedes japonicus) is in 2012 aangetroffen in Nederland en bleek destijds al in
grote delen van Lelystad voor te komen. Deze mug speelt mogelijk een rol bij de overdracht van een
zeldzame ziekte die voorkomt in een klein deel van de Verenigde Staten (La Crosse encefalitis).
Daarom is destijds geadviseerd om de populatie van deze mug te beheersen, maar niet koste wat
kost uit te roeien. Inmiddels blijkt uit monitoring dat de mug zich op meer plaatsen in de regio heeft
gevestigd. Daarmee wordt het steeds moeilijker om de Aziatische bosmug op deze locatie te
bestrijden, en staan de kosten niet meer in verhouding tot het effect en de risico’s.
Risico voor gezondheid gering
Als onderbouwing bij dit advies is een risicoanalyse opgesteld, op basis van een uitgebreide
internationale literatuurstudie. Daaruit blijkt dat het risico voor overdracht van ziekten door de
Aziatische bosmug in Nederland erg klein is. Hoewel deze mug in het laboratorium in staat lijkt om
bepaalde ziekten over te dragen, blijkt dat de mug dat buiten het laboratorium niet goed te kunnen.
Daarnaast zijn er geen aanwijzingen dat de Aziatische bosmug een rol van belang speelt bij de
verspreiding van infectieziekten in gebieden waar hij wijdverspreid voorkomt. Daarmee is voor deze
mug het risico voor de gezondheid zeer klein en vergelijkbaar met de normaal al in Nederland
voorkomende muggensoorten.
Beleid exotische muggen
De vestiging van specifieke exotische muggen kan het risico op verspreiding van een aantal ziekten
in Nederland vergroten. De overheid wil de kans op ziekten over gebracht door muggen beperken en
daarom in principe de vestiging van invasieve exotische muggen in Nederland tegengaan. De
afweging voor bestrijding wordt per muggensoort gemaakt, omdat mogelijkheden voor bestrijding en
de mogelijkheid van de muggen om ziekten over te kunnen brengen verschillen. Het RIVM en de
NVWA hebben op verzoek van VWS onderzocht wat het toegevoegde risico is op verspreiding van
ziekten bij vestiging van de Aziatische bosmug in Nederland.Het advies over de Aziatische bosmug
in de Flevopolder heeft dan ook geen gevolgen voor de bestrijding van invasieve exotische muggen.
Op andere locaties dan de Flevopolder wordt de bosmug nog steeds bestreden. Ook heeft het
advies geen gevolgen voor het bestrijden van andere soorten exotische muggen zoals de tijgermug
en de gelekoortsmug in Nederland.
Tjitte Mastenbroek
woordvoerder
………………………………………………………………
Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
directie Strategie
afdeling Communicatie
Catharijnesingel 59 | Utrecht
Postbus 43006 | 3540 AA | Utrecht
………………………………………………………………
T 088-2233700
M 06-27876420
t.l.mastenbroek@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl