Bestuur

Het bestuur van de volkstuinvereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, er is ook een verantwoordelijke voor de uitgifte van de tuinen en een complexbeheerder. Tevens is er een tuincontrolecommissie, commissie van beroep en een kascontrolecommissie. De volkstuinvereniging houdt een ledenvergadering. Deze vergadering wordt meestal gehouden in de maand februari.

 

Voorzitter: Dirk Wolse, o.a. tuin 110

Secretaris: Carla Hagemeijer, tuin 11

Penningmeester: Lex Koot, lexkoot88@gmail.com

Tuinuitgifte: Cees Bus, tuin 73

Complexbeheer: Andrés Britos, tuin 105