Bestuur

Het bestuur van de volkstuinvereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, er is ook een verantwoordelijke voor de uitgifte van de tuinen en een complexbeheerder. Tevens is er een tuincontrolecommissie, commissie van beroep en een kascontrolecommissie. De volkstuinvereniging houdt een ledenvergadering. Deze vergadering wordt meestal gehouden in de maand februari.

 

Voorzitter: Roel de Graaf, tuinnr. 77

Secretaris: Ad Speksnijder, tuinnr. 122

Penningmeester: Hans Luiten, tuinnr. 23

Tuinuitgifte: Cees Bus, tuinnr. 73

Complexbeheer: Andres Britos, tuinnr. 105