Bestuur

Het bestuur van de volkstuinvereniging bestaat uit een voorzitter, secretaris, penningmeester, er is ook een verantwoordelijke voor de uitgifte van de tuinen en een complexbeheerder. Tevens is er een tuincontrolecommissie, commissie van beroep en een kascontrolecommissie. De volkstuinvereniging houdt een ledenvergadering. Deze vergadering wordt meestal gehouden in de maand februari.

 

Waarnemend voorzitter: Hans Luiten, tuinnr. 23

Secretaris: Ad Speksnijder, tuinnr. 122

Penningmeester: Hans Luiten, tuin 23

Tuinuitgifte: Cees Bus, tuinnr. 73

Complexbeheer: Andres Britos, tuinnr. 105