Geschiedenis

We gaan even terug in de tijd. Het is 1959 als de eerste volkstuinen van Lelystad een feit zijn. Deze volkstuinen zijn aangelegd op de zuidwestelijke oever van de Lage Vaart bij gemaal Wortman, voor bewoners van Lelystad-Haven. Als Lelystad groter wordt volgt in 1969 een nieuw volkstuincomplex. Alle volkstuinen vallen in die tijd onder één bestuur en vormen dus één grote vereniging.

In 1974 wordt aan de Bosweg ook een tuincomplex aangelegd. Omdat dit tuincomplex in het Zuigerplasbos ligt krijgt het de naam ‘Zuigerplas’. In zeer korte tijd zijn alle tuinen bezet en is er een wachtlijst. De vereniging telt dan ruim 300 leden. In de tijd die volgt komt er een clubgebouw, worden er waterpompen geslagen en een aantal brede planken over de sloot gelegd voor de mensen aan de overkant. In de jaren zeventig worden aan de Bosweg nog drie andere tuincomplexen aangelegd.

Door de sterke groei van de vereniging wordt het noodzakelijk een en ander schriftelijk vast te leggen. Op 28 september 1976 vindt inschrijving plaats bij de Kamer van Koophandel Zwolle en draagt de overkoepelende vereniging de naam ‘De Vrolijke Spitter’ met als logo ‘De man met de schop’. (Dit grappige logo is later door VTV Zuigerplas geadopteerd).

Doordat het ledental groeit en er meer volkstuinen worden aangelegd, wordt toegewerkt naar zelfstandigheid. Het hoofdbestuur blijft eerst nog wel bestaan.

In de loop van 1981 worden de verenigingen volledig zelfstandig. Hiermee wordt de overkoepelende Volkstuinvereniging Lelystad opgeheven. Op 15 juni 1981 vindt de oprichting plaats van Volkstuinvereniging Zuigerplas. Dit wordt vastgelegd bij Notariskantoor Hak in Lelystad.

Al snel blijkt in de jaren die volgen, dat er meer tuinen zijn dan huurders. Er zijn daarom flinke stukken van het complex weer uit gebruik genomen en teruggegeven aan de gemeente.