Pas op! Coloradokevers gesignaleerd!

Nu de temperaturen oplopen worden deze aardappel-belagers snel weer actief. Houdt ze in de gaten en voorkom dat ze eieren op onze opkomende aardappelen kunnen afzetten.

Alvast bedankt.

en met vriendelijke groet,

Het Bestuur

AANPAK ONKRUID OP DE PADEN EN LANGS DE GRASBANEN

Beste mede-tuinders,

Na de recente tuincontrole van begin mei 2023 bleek er onduidelijkheid over het schoonhouden van de paden tussen de tuinen en langs de grasbanen.

Daarom hierbij een nadere verduidelijking

Het is de bedoeling dat, vanuit de afrastering gerekend, een baan van 25 tot 30 cm vrij gehouden wordt van onkruid en gras.

Dit omdat daar met de maaier moeilijk gemaaid kan worden.

Het middengedeelte van het pad hoeft dus niet persé onkruid- of grasvrij gehouden te worden.

Wel moet dan het pad regelmatig gemaaid worden of met de trimmer behandeld worden, zodat er goed op gefietst kan worden.

Geen .houtsnippers in 2023!

In 2022 konden we bij toeval aan gratis houtsnippers komen om de paden af te dekken. Door de energiecrisis zijn nu de houtsnippers duur. Daarom heeft het bestuur besloten dit jaar niet de paden met nieuwe houtsnippers te bedekken.

Tot zover de verduidelijking.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur

Ons complex is privédomein

Beste tuinders van de VTV Zuigerplas,
Zoals jullie weten, is ons complex verboden terrein voor niet leden. Tenzij op verzoek van een van ons natuurlijk.
Desondanks lopen wel eens vreemden op ons complex rond die er niets te zoeken hebben.
Jullie kunnen in zo’n geval de onbekende aanspreken, vriendelijk natuurlijk, en vragen of je hem of haar kunt helpen. Indien je echt vermoedt dat ze kwaad in de zin hebben, kun je net doen of je ze op de foto zet. Dat schrikt af. Hopelijk zullen we dan verlost blijven van verdere diefstallen die helaas recentelijk weer zijn geweest.
Met elkaars waakzaamheid blijven we ons domein beschermen.
Namens het bestuur dank voor je medewerking.

Zaai zelf een VLINDER- EN BIJENWEITJE

Vlinder- en bijenweitje

Vorig najaar hebben Vereniging  Milieuvriendelijk Tuinieren en onze vereniging een aanvraag bij het Fonds Verbraaken van de Natuur en Milieufederatie Flevoland ingediend. Wij wilden graag allebei onze leden nog meer stimuleren om zelf een vlinder- en bijenweitje in te zaaien. Nu gebeurt er op beide complexen al het een en ander op dat gebied, maar toch. Onze aanvraag werd gehonoreerd.

We hebben zaden gekocht, een mengsel van 30 verschillende bloemensoorten die aantrekkelijk zijn voor vlinders, bijen en andere insecten, maar ook mooi ogen voor onze moestuinders.

Voor ieder lid is een zakje van 3 gram zadenmengsel beschikbaar op de komende ALV, vastgeniet op een fleurige flyer met wat zaaiaanwijzingen,

De hoeveelheid zaad is genoeg voor 2-3 vierkante meter.  Dat betekent dat je heel dun moet zaaien, Dat wordt een stuk gemakkelijker als je het zaad vermengt met een paar handjes droog zand. Je kunt dan bovendien zien waar je al gezaaid hebt en waar niet.

Voor jeugdige moestuinders is een zakje met zonnebloemzaad (van die hele hoge zonnebloemen) beschikbaar.

Zonnebloemzaad voor de ‘kids’

Mocht je niet op de ALV aanwezig zijn,  vraag dan later aan Kees van Wijk om dit zadenmengsel en zonnebloemenzaad  (tuin 79 of mobi 06 11424304).

Veel teeltplezier.  Geniet ervan!!             

Kees van Wijk

Wethouder Kruis opent het Vrolijke Vlinderveld

Afgelopen zondag heeft wethouder Kruis (Openbare ruimte) het Vrolijke Vlinderveld officieel geopend. Het veld is een hoek van het volkstuincomplex Zuigerplas dat de afgelopen jaren is omgevormd van een lelijke verwaarloosd en verwilderd gebied tot een prachtige bloementuin waar insecten én mensen plezier aan beleven.

Verbetering drainage

Het bestuur bereidt op verschillende plaatsen op het complex een verbetering van de drainage voor.
In het voorjaar zal een nieuwe sleuf worden gegraven waarin een nieuwe buis zal worden gelegd.

De nieuwe drainage doorkruist diverse tuinen. De huurders van die tuinen worden geïnformeerd en vanzelfsprekend betrokken bij de voorbereidingen.

Ter informatie zijn hieronder een aantal impressies te zien van eerdere drainage werkzaamheden in het jaar 2018.