Bouwen in Noordzoom gaat niet door

Op dinsdag 25 juni 2019 heeft de gemeenteraad van Lelystad besloten om Noordzoom niet langer te overwegen als potentiële bouwlocatie.

Een besluit waar we als VTV blij mee kunnen zijn. Het ontwikkelen van “Excellent Wonen” vlak naast de volkstuincomplexen zou vragen om problemen zijn geweest. De nabijheid van twee totaal verschillende bevolkingsgroepen met geheel uiteenlopende belangen en tijdsbestedingen zouden onherroepelijk tot wederzijdse irritaties hebben geleid.

Hiermee is het plan van de baan en kunnen we de bewoners van het Karveel én de mensen van de paardenweiden dankbaar zijn voor hun stevige verzet. De Noordzoom blijft zoals ze is: een lommerrijk en mooi natuur- en recreatiegebied voor alle Lelystedelingen.

Het bestuur

Tuincontrole is geweest!

Vandaag, 4 juli heeft de tuincontrolecommissie weer een rondgang gedaan over het complex.

Ze hebben gekeken naar het voorkomen van overmatig onkruid.

En ook is er een controle geweest op de aardappelziekte.

Hopelijk voldoet uw tuin aan de eisen die de commissie stelt aan een ordentelijke en redelijk onderhouden tuin. Zo niet, dan rapporteert de commissie aan het bestuur en zullen waarschuwingen worden verstuurd; en misschien zelfs boetes. Zie voor de procedure van waarschuwingen het reglement van de tuincontrole, elders op deze website.

Heeft u last van de aardappelziekte? Dan dient u het loof te verwijderen en van de tuin af te voeren. Niet verbranden, want dat is van gemeentewege verboden. Verstandiger is om het gewas preventief te behandelen.

Het bestuurA

Andres Britos is onze nieuwe complexbeheerder

Na het vertrek van onze vorige complexbeheerder, Bert Zijlstra, hebben we enige tijd de functie vacant. Bert heeft wel de “honeurs” waargenomen, waarvoor dank. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari j.l. heeft het vergadering besloten dat de overige vier leden van het bestuur zelf een complexbeheerder zal zoeken en aanstellen. Na enig verkennen is de heer Andres Britos, van tuinnummers 105 en 106, bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. In de recente bestuursvergadering van 3 juni j.l. heeft de aanstelling feitelijk plaats gevonden.

Onnodig te vermelden dat we hier uitermate verheugd mee zijn en vertrouwen op een goede samenwerking binnen het bestuur. Wij wensen Adres veel plezier aan het zo dankbare werk voor de Volkstuinvereniging. Andres heeft zijn werkzaamheden als complexbeheerder al voortvarend opgepakt.

Het bestuur

De coloradokever is weer in opmars

Nog niet eerder werd zo vroeg in het seizoen de coloradokever gesignaleerd. Maar nu is het dan gebeurd!

Het beestje ziet er zo uit:

Het heeft de winter overleefd door in de grond te kruipen. Nu is het blijkbaar weer tijd om tevoorschijn te komen en op zoek te gaan naar voedsel. Het loof van de aardappel is erg geliefd, maar ook andere gewassen zijn in gevaar. Als de kever de gelegenheid krijgt zich te vermenigvuldigen, is Leiden echt in last; de larven zijn werkelijk veelvraten. Voorkom dus dat het zover komt. Het bestrijden geschied het meest effectief door ze te vangen en onschadelijk te maken. Kijk vooral op de plekken waar vorig jaar de aardappelen gestaan hebben.

Met elkaar moeten we dat beestje toch aan kunnen, niet?

Van de voorzitter

Even voorstellen: Clemens Baaij, getrouwd met Ellen. Twee dochters, twee kleindochters en één kleinzoon. Ik woon in het Karveel 60. Ik werk bij de Koninklijke Landmacht in ‘t Harde. Als u mij zoekt, ben ik veelvuldig te vinden op tuin 115.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen die u mij heeft gegeven om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn. In een cynische opwelling zou je kunnen zeggen dat uw applaus op de jaarvergadering ook aangaf dat u blij bent dat er weer iemand gevonden is om voorzitter te worden. Ik hoop dat ik met iedere tuinder een prettige samenwerking kan creëren Open communicatie vind ik belangrijk en zal proberen alles in eerlijke banen te leiden.

Allereerst wil een woord van dank richten aan Peter Kuiper voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van onze vereniging. Onder zijn leiding zijn we uitgegroeid tot de vereniging waar vele mensen zich thuis voelen en op een prettige manier hun hobby kunnen uitvoeren. Peter Dank je wel!!

Peter heeft mij een aantal weken voor de algemene ledenvergadering gebeld om te vragen of ik interesse had om de nieuwe voorzitter te worden. Peter wil het wat rustiger aan gaan doen en vond dat hij na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest, een mooie tijd voor wat vers bloed. Na wat bedenktijd en het bijwonen van een bestuursvergadering bij Ad thuis heb ik besloten dat het hoog tijd wordt om iets voor de vereniging terug te doen na jaren slechts “consumerend lid” te zijn geweest. Ik heb daar toen ook ‘ja’ op gezegd.

Als zogenaamd consumerend lid heb ik mij nooit zo verdiept in de vereniging. Ik kwam één keer per jaar op de ledenvergadering, ik wist wie mijn directe buren waren en dat was het dan wel. Leven en laten leven. Nu heb ik al een klein beetje meer inzicht wat er speelt binnen de vereniging en ken al wat meer mensen. Ik zal dan ook de eerste tijd eens rustig gaan kijken hoe alles gaat, kennis maken met zo veel mogelijk leden en van hun horen wat er speelt.

In mijn beleving is een bestuur niet helderziend, maar werkt vraag gestuurd. Als er iets speelt of u wilt een verbetering, spreek ons als bestuur dan aan. We kunnen dan eens kijken wat we kunnen gaan doen. Dit betekent niet dat op alle verzoeken en vragen een positief antwoord komt. Het moet realistisch zijn en in het belang van alle leden en niet slechts in het belang van u.

Een vereniging ben je met zijn allen, iedereen kan zijn input geven. We moeten het samen doen. Maar een vereniging vraagt ook wat van u. Probeer ook eens wat aan de vereniging terug te geven. Zo was ik een paar weken geleden bij het door Bert Zijlstra georganiseerde onderhoudsdag. Vele handen maken licht werk en we hebben in een paar uur flink wat snoeiwerk, ophogen van de bermen en het maken van een takkenwal kunnen doen. Dit dankzij een goede opkomst van vrijwilligers uit de vereniging die ook eens wat terug wilde geven.

Toen ik tijdens de jaarvergadering even in de zaal rondkeek, zag ik heel veel grijsharige gezichten, ik zag heel veel mensen die de sporen in de Volkstuinderij verdiend hebben, mensen met ervaring, knowhow en enthousiasme voor de vereniging. Ik zal zeker af en toe ook wijze raad en advies nodig hebben, en hoop zeker ook te kunnen rekenen op input van u allen.

Laten we er een mooi tuinjaar van maken!

Help onbevoegden op het complex te weren

Onbevoegden op de tuin

De laatste tijd wordt regelmatig geconstateerd dat er mensen lopen in tuinen waar ze niet gerechtigd zijn. Het zijn soms mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar zelfs ook eigen leden lopen op andermans tuinen.

Laat het duidelijk zijn: uw tuin is alleen te betreden door u en degenen die u daartoe gerechtigd heb. Dus anderen horen er niet thuis.

Vernielingen aan hekken

Ook zijn er hekken bij herhaling vernield langs pad 1. Waarom men dat doet is geheel onduidelijk. Lijkt op baldadigheid zonder enig nut.

Help mee vreemden te weren

Als u mensen op het complex ziet lopen die u niet kent, spreek hen dan aan. De vraag: “Zoekt u iemand?”, mits heel vriendelijk uitgesproken, zal niet gauw tot irritatie leiden. In tegendeel, vaak is het een opstap tot een kort gesprekje. En dan wordt het u duidelijk of er sprake is van onraad. Bent u niet in de gelegenheid de personen aan te spreken, maakt dan een foto, noteer zo mogelijk hun kenmerken, kenteken auto, enz. Meldt het aan het bestuur en wellicht kunnen we er actie tegen ondernemen.