Nu is het tijd voor het snoeien van bomen

Beste Volkstuinders,

In de loop der jaren zijn al heel wat boompjes geplant op de tuin.

Deze boompjes zijn soms hoge bomen geworden.

Het fruit is nu geplukt en het is de tijd om de bomen te gaan snoeien.

De toegestane hoogte volgens het huishoudelijk reglement is voor alle bomen 2 meter.

We hebben gezien hoge appel, peren, pruimen, kersen, en vijgen, bomen.

Dus aan de slag, het is nu de beste tijd.

Tevens zijn alle niet vruchtdragende bomen niet toegestaan.

Deze moeten dus allemaal verwijderd worden. (wilgen, coniferen, essen enz.)

Het bestuur VTV Zuigerplas.

Phytophthora ontdekt!

27 juli 2020, Lelystad, volkstuincomplex Zuigerplas.
Op ons complex is phytophthora in aardappelen waargenomen. Als u vatbare rassen hebt en u hebt de afgelopen week nog niet gespoten met een daarvoor toegelaten middel dan wordt u dringend aangeraden met zo’n middel tegen deze schimmelziekte te spuiten. Bij de weinig vatbare rassen Carolus en Alouette zal dit nog niet nodig zijn. Ziet u al aantasting in het loof dan raden we u aan het loof te vernietigen zodat u anderen en uzelf niet verder besmet.

Onderkant blad. Kenmerkend is de witte rand.


Ook coloradokevers en hun poppen en larven blijven een bron van zorg bij de aardappelen. Vernietig ze zodra u ze op uw tuin aantreft.

Het bestuur

Wespenoverlast

Volkstuincomplex Zuigerplas, 1 juli 2020

Mochten tuinders last krijgen van veel wespen; hang dan een eenvoudige wespenvanger op uw tuin.

Deze is zelf makkelijk te maken; er zijn veel voorbeelden daarvan op google.

Vul deze met zoete limonade.

Help onbevoegden op het complex te weren

Onbevoegden op de tuin

De laatste tijd wordt regelmatig geconstateerd dat er mensen lopen in tuinen waar ze niet gerechtigd zijn. Het zijn soms mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar zelfs ook eigen leden lopen op andermans tuinen.

Laat het duidelijk zijn: uw tuin is alleen te betreden door u en degenen die u daartoe gerechtigd heb. Dus anderen horen er niet thuis.

Vernielingen aan hekken

Ook zijn er hekken bij herhaling vernield langs pad 1. Waarom men dat doet is geheel onduidelijk. Lijkt op baldadigheid zonder enig nut.

Help mee vreemden te weren

Als u mensen op het complex ziet lopen die u niet kent, spreek hen dan aan. De vraag: “Zoekt u iemand?”, mits heel vriendelijk uitgesproken, zal niet gauw tot irritatie leiden. In tegendeel, vaak is het een opstap tot een kort gesprekje. En dan wordt het u duidelijk of er sprake is van onraad. Bent u niet in de gelegenheid de personen aan te spreken, maakt dan een foto, noteer zo mogelijk hun kenmerken, kenteken auto, enz. Meldt het aan het bestuur en wellicht kunnen we er actie tegen ondernemen.