Tuincontrole komt eraan!

Tuincontrole   begin juli !

Is de tuin onkruidvrij ?

Let op aardappel-ziekte!

  • Loof verwijderen…..of
  • (Preventief) Behandelen

Vakantieplannen?

Zorg voor goede vervanging op de tuin


Afz: de TuinControleCommissie

Andres Britos is onze nieuwe complexbeheerder

Na het vertrek van onze vorige complexbeheerder, Bert Zijlstra, hebben we enige tijd de functie vacant. Bert heeft wel de “honeurs” waargenomen, waarvoor dank. Tijdens de Algemene Ledenvergadering in februari j.l. heeft het vergadering besloten dat de overige vier leden van het bestuur zelf een complexbeheerder zal zoeken en aanstellen. Na enig verkennen is de heer Andres Britos, van tuinnummers 105 en 106, bereid gevonden tot het bestuur toe te treden. In de recente bestuursvergadering van 3 juni j.l. heeft de aanstelling feitelijk plaats gevonden.

Onnodig te vermelden dat we hier uitermate verheugd mee zijn en vertrouwen op een goede samenwerking binnen het bestuur. Wij wensen Adres veel plezier aan het zo dankbare werk voor de Volkstuinvereniging. Andres heeft zijn werkzaamheden als complexbeheerder al voortvarend opgepakt.

Het bestuur

Van de Voorzitter: Plan “Excellent Wonen” in de Noordzoom

Wat is de bedoeling?

De verkenning naar toekomstige excellent woongebieden, waar de gemeente Lelystad momenteel mee bezig is, laat zien dat drie de locaties de potentie hebben om ontwikkeld te worden voor dit plan. Op basis van de uitgevoerde verkenning is het advies aan de Gemeente echter om de komende jaren hooguit één woongebied gefaseerd tot ontwikkeling te brengen voor dit excellent wonen. Op basis van de uitgevoerde verkenning is de conclusie van de Gemeente dat de locatie Noordzoom,  waar onze Volkstuinvereniging in gelegen is, de meeste potentie heeft om als excellent woonmilieu te ontwikkelen.

Wat vindt de wethouder?

Volgens de wethouder mevrouw Sparreboom leent de Noordzoom, door zijn ligging nabij het bos, zich uitermate goed voor het wonen in een groene setting en het realiseren van unieke woonmilieus. Het aanwezige landschap, dat door groenstructuren wordt opgedeeld in afzonderlijke kamers, kan gebruikt worden om woongebieden te creëren die kleinschalig zijn qua omvang. Het gebied is volgens de wethouder goed te faseren. Wanneer blijkt dat na het afronden van bebouwing van één kamer binnen dit gebied geen extra behoefte meer is aan Excellent Wonen, dan kan dit eenvoudig als eindstation dienen zonder dat het gebied ervaren zal worden als niet-afgeronde ontwikkeling. Met een relatief kleine inspanning valt volgens de wethouder hier een excellent woonmilieu te creëren met weinig risico en een hoge opbrengst. Bijkomend voordeel voor een keuze voor de Noordzoom is dat in tegenstelling tot de twee andere gebieden (Warande en Meerdijkhaven), de grond van de Noordzoom al geheel in eigendom is van de gemeente.  Voorts geeft de wethouder aan dat het College legt geen woningbouwplan voorstelt. Er ís nog geen plan. Dat moet onder mogelijk door de gemeenteraad te geven kaders nog worden gemaakt.

Wat vinden wij?

Op de raadsessie van 19 maart 2019 heb ik de wethouder gevraagd of het behoud en voortbestaan van de volkstuinen gelegen in de Noordzoom door de wethouder gegarandeerd worden, ook als blijkt dat het plan Noordzoom een groot succes is en de vraag van de nu voorbestemde kamers in de Noordzoom overstijgt. De wethouder heeft hierop bevestigt dat de volkstuinen een deel uitmaken van het plan landelijk wonen in de Noordzoom en essentieel zijn voor het landelijk karakter. De wethouder verwees hiermee naar het stuk “Verkenning naar excellent wonen in Lelystad” waarbij het idee is om de aanwezige volkstuinen integraal mee te nemen en ze onderdeel uit te laten maken van het plan. De volkstuinen kunnen een kwalitatieve bijdrage leveren aan het thema duurzaam wonen en leven. Om het contrast te creëren met het introverte karakter is er een gezamenlijke functie in het midden van de locatie mogelijk, in de vorm van een eco-restaurant of café. De producten van de volkstuinen kunnen hier geconsumeerd worden. Hiermee bevordert de gezamenlijke functie de synergie tussen de toekomstige inwoners en bestaande gebruikers van het gebied. Daarnaast brengt deze functie levendigheid in het gebied, verhoogt het ‘the sense of belonging’ van de plek en wordt het een gebied waar wonen en recreatie samenkomt.

Op de raadsessie van 2 april heeft Hans Luiten ingesproken namens onze vereniging. Hij heeft aangegeven dat we blij zijn met de toezegging van de wethouder dat de volkstuinen nu en in de toekomst behouden zullen blijven. Maar Hans heeft zorgen geuit over de houdbaarheid van dit voornemen. De belangen van de bewoners en die van de tuinders staan zover uit elkaar dat er twee gevaren dreigen. Zullen de nieuwe bewoners het volkstuincomplex ervaren als een onderdeel van “Excellent wonen”? En anderzijds zitten de tuinders niet te wachten op bewoners zo dichtbij; bewoners die wellicht het volkstuincomplex wederrechtelijk als hun wandelgebied beschouwen.

Tenslotte heeft Kees van Wijk, een van onze leden, gesproken namens een vijftiental imkers. De bijencultuur is ernstig gediend van het werk van onze imkers. Naast het houden van de bijen , maken de imkers ook werk van de omgeving door die zodanig in te richten dat diversiteit ontstaan in planten en bloemen, in insecten en vogel en dus de natuurlijk rijkdom van het gebied.

Hoe gaat het verder?

De omstreden bouwplannen in de Noordzoom in Lelystad staan op dinsdag 11 juni weer op de politieke agenda. De gemeenteraad komt dan bijeen voor het vervolg van de oordeelsvormende sessie over ‘excellent wonen’, waar onder andere ook de locatie Noordzoom wordt besproken. Omdat er al  inspreeksessies geweest zijn, is inspreken op 11 juni niet meer mogelijk. Het bestuur van de Volkstuinvereniging Zuigerplas zal de vorderingen en uitkomsten van de raad sessies blijven volgen. U kunt zelf ook de voortgang volgen op de site van de Gemeente Lelystad. https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Lelystad/2c227281-fc62-493d-ba74-2136ac419735

Clemens Baaij

De coloradokever is weer in opmars

Nog niet eerder werd zo vroeg in het seizoen de coloradokever gesignaleerd. Maar nu is het dan gebeurd!

Het beestje ziet er zo uit:

Het heeft de winter overleefd door in de grond te kruipen. Nu is het blijkbaar weer tijd om tevoorschijn te komen en op zoek te gaan naar voedsel. Het loof van de aardappel is erg geliefd, maar ook andere gewassen zijn in gevaar. Als de kever de gelegenheid krijgt zich te vermenigvuldigen, is Leiden echt in last; de larven zijn werkelijk veelvraten. Voorkom dus dat het zover komt. Het bestrijden geschied het meest effectief door ze te vangen en onschadelijk te maken. Kijk vooral op de plekken waar vorig jaar de aardappelen gestaan hebben.

Met elkaar moeten we dat beestje toch aan kunnen, niet?

Van de voorzitter

Even voorstellen: Clemens Baaij, getrouwd met Ellen. Twee dochters, twee kleindochters en één kleinzoon. Ik woon in het Karveel 60. Ik werk bij de Koninklijke Landmacht in ‘t Harde. Als u mij zoekt, ben ik veelvuldig te vinden op tuin 115.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen die u mij heeft gegeven om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn. In een cynische opwelling zou je kunnen zeggen dat uw applaus op de jaarvergadering ook aangaf dat u blij bent dat er weer iemand gevonden is om voorzitter te worden. Ik hoop dat ik met iedere tuinder een prettige samenwerking kan creëren Open communicatie vind ik belangrijk en zal proberen alles in eerlijke banen te leiden.

Allereerst wil een woord van dank richten aan Peter Kuiper voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van onze vereniging. Onder zijn leiding zijn we uitgegroeid tot de vereniging waar vele mensen zich thuis voelen en op een prettige manier hun hobby kunnen uitvoeren. Peter Dank je wel!!

Peter heeft mij een aantal weken voor de algemene ledenvergadering gebeld om te vragen of ik interesse had om de nieuwe voorzitter te worden. Peter wil het wat rustiger aan gaan doen en vond dat hij na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest, een mooie tijd voor wat vers bloed. Na wat bedenktijd en het bijwonen van een bestuursvergadering bij Ad thuis heb ik besloten dat het hoog tijd wordt om iets voor de vereniging terug te doen na jaren slechts “consumerend lid” te zijn geweest. Ik heb daar toen ook ‘ja’ op gezegd.

Als zogenaamd consumerend lid heb ik mij nooit zo verdiept in de vereniging. Ik kwam één keer per jaar op de ledenvergadering, ik wist wie mijn directe buren waren en dat was het dan wel. Leven en laten leven. Nu heb ik al een klein beetje meer inzicht wat er speelt binnen de vereniging en ken al wat meer mensen. Ik zal dan ook de eerste tijd eens rustig gaan kijken hoe alles gaat, kennis maken met zo veel mogelijk leden en van hun horen wat er speelt.

In mijn beleving is een bestuur niet helderziend, maar werkt vraag gestuurd. Als er iets speelt of u wilt een verbetering, spreek ons als bestuur dan aan. We kunnen dan eens kijken wat we kunnen gaan doen. Dit betekent niet dat op alle verzoeken en vragen een positief antwoord komt. Het moet realistisch zijn en in het belang van alle leden en niet slechts in het belang van u.

Een vereniging ben je met zijn allen, iedereen kan zijn input geven. We moeten het samen doen. Maar een vereniging vraagt ook wat van u. Probeer ook eens wat aan de vereniging terug te geven. Zo was ik een paar weken geleden bij het door Bert Zijlstra georganiseerde onderhoudsdag. Vele handen maken licht werk en we hebben in een paar uur flink wat snoeiwerk, ophogen van de bermen en het maken van een takkenwal kunnen doen. Dit dankzij een goede opkomst van vrijwilligers uit de vereniging die ook eens wat terug wilde geven.

Toen ik tijdens de jaarvergadering even in de zaal rondkeek, zag ik heel veel grijsharige gezichten, ik zag heel veel mensen die de sporen in de Volkstuinderij verdiend hebben, mensen met ervaring, knowhow en enthousiasme voor de vereniging. Ik zal zeker af en toe ook wijze raad en advies nodig hebben, en hoop zeker ook te kunnen rekenen op input van u allen.

Laten we er een mooi tuinjaar van maken!

Help onbevoegden op het complex te weren

Onbevoegden op de tuin

De laatste tijd wordt regelmatig geconstateerd dat er mensen lopen in tuinen waar ze niet gerechtigd zijn. Het zijn soms mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar zelfs ook eigen leden lopen op andermans tuinen.

Laat het duidelijk zijn: uw tuin is alleen te betreden door u en degenen die u daartoe gerechtigd heb. Dus anderen horen er niet thuis.

Vernielingen aan hekken

Ook zijn er hekken bij herhaling vernield langs pad 1. Waarom men dat doet is geheel onduidelijk. Lijkt op baldadigheid zonder enig nut.

Help mee vreemden te weren

Als u mensen op het complex ziet lopen die u niet kent, spreek hen dan aan. De vraag: “Zoekt u iemand?”, mits heel vriendelijk uitgesproken, zal niet gauw tot irritatie leiden. In tegendeel, vaak is het een opstap tot een kort gesprekje. En dan wordt het u duidelijk of er sprake is van onraad. Bent u niet in de gelegenheid de personen aan te spreken, maakt dan een foto, noteer zo mogelijk hun kenmerken, kenteken auto, enz. Meldt het aan het bestuur en wellicht kunnen we er actie tegen ondernemen.

Hanen zijn in gevaar

Beste mensen,

Gisteren, 10 oktober, heeft een van onze tuinders haar haan dood gevonden. Die was gewond aan zijn keel. En al eerder was op een andere tuin een vitale haan dood gevonden. Over de oorzaak tasten we in het duister. Mogelijk een vos, misschien een roofvogel.  Heeft iemand wat gezien? Of een andere aanwijzing? Graag een berichtje naar: volkstuinverenigingzuigerplas@gmail.com of via ons contactformulier.

In ieder geval een oproep de kippen goed te beschermen.
Hans Luiten

Paardenmest beschikbaar

De heer Simons heeft een tweetal Koninkspaardjes van een jaar oud aan de Bosweg.

Hij biedt aan paardenmest af te leveren op een afgesproken plaats.

Hij kan deze hooivrije mest wekelijks brengen en wil daarmee leden van onze vereniging blij mee maken. 

De heer Simons is bereikbaar via nummer 0614113506 of email:

jacksimons70@gmail.com

Ter info:

Paardenmest is goed ter verhoging van het organische stofgehalte van de grond en het watervasthoudend vermogen van de grond, alsmede de bewerkbaarheid van de grond.

Het kan wel veel onkruidzaden bevatten, die overigens na voldoende composteren ook gecomposteerd zullen zijn. De bemestende waarde van paardenmest van paarden die in de wei lopen is overigens wel beperkt.