Aardappelen bestellen?

Ook dit jaar wil Jasper Bootsma de aankoop van pootaardappelen verzorgen.

Hij heeft verschillende rassen in de aanbieding. Ook kan hij kleine en grotere poters leveren. Hieronder een lijstje met de mogelijkheden.

De rassen zijn: Aluette, Carolus, Ditta, Levante en Twister.

De maten en prijzen zijn:
– 28/35: 3,50 euro per kilo, 40 poters per kilo
– 35/55: 2,75 euro per kilo, 15 à 20 poters per kilo.

Bestellen bij:Jasper Bootsma, tuin 5, 06-5704 9512 of jasperbosbouw@gmail.com. Graag vóór 15 februari 2022.

Het vrolijke Vlinderveld

Beste leden,

Zoals bekend is in 2019 en 2020 de driehoek vooraan bij ons complex opgeknapt door bestuur en leden. Verwijderd zijn bramen en brandnetels, overtollige struiken en bomen, plastic, glas en tegels. Vervolgens is het perceel gespit en ingezaaid met gras.

Na het rustjaar 2021, willen we dit stuk verder inrichten met meerjarige insectenvriendelijke bollen, vaste planten en lage struiken. Dit ter verhoging van de biodiversiteit, en zo vermindering van ziekten en plagen in uw teelten. Ook geeft het een vriendelijke uitstraling van ons complex.

Daarvoor is een plan gemaakt en een kostenbegroting opgesteld. Dit wordt ingebracht voor de motiemarkt 2022 onder de naam Het Vrolijke Vlinderveld.

In het plan wordt deels uitgegaan van eigen plantmateriaal van de leden.

Daarom bij deze de oproep : als men bollen, planten en struiken over heeft, dit te melden aan het bestuur.

Het gaat om de volgende soorten: 

Bollen: Winter-aconiet, Krokus, Ster-hyacinth, Sneeuwklokje, Narcis, Herfsttijloos, Bijenkorfje.

Vaste planten: Duizendknoop (Persicaria), Prachtkaars (Gaura), Leverkruid (Eupatorium), Herfstaster (lage soorten). 

Struiken: Sneeuwbes (Symphoricarpus), Trosroos (laag),  Vlinderstruik (Budlea),  Abelia.

Na aanmelding wordt met u overlegd over de beste levertijd voor aanplant.

De bollen zullen in november geplant worden. Het andere plantmateriaal gaat in de winter of vroege voorjaar de grond in,  zodra het perceel daarvoor ingericht is.

Met grote dank alvast.

Bestuur VTV Zuigerplas

Nu is het tijd voor het snoeien van bomen

Beste Volkstuinders,

In de loop der jaren zijn al heel wat boompjes geplant op de tuin.

Deze boompjes zijn soms hoge bomen geworden.

Het fruit is nu geplukt en het is de tijd om de bomen te gaan snoeien.

De toegestane hoogte volgens het huishoudelijk reglement is voor alle bomen 2 meter.

We hebben gezien hoge appel, peren, pruimen, kersen, en vijgen, bomen.

Dus aan de slag, het is nu de beste tijd.

Tevens zijn alle niet vruchtdragende bomen niet toegestaan.

Deze moeten dus allemaal verwijderd worden. (wilgen, coniferen, essen enz.)

Het bestuur VTV Zuigerplas.

Help onbevoegden op het complex te weren

Onbevoegden op de tuin

De laatste tijd wordt regelmatig geconstateerd dat er mensen lopen in tuinen waar ze niet gerechtigd zijn. Het zijn soms mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar zelfs ook eigen leden lopen op andermans tuinen.

Laat het duidelijk zijn: uw tuin is alleen te betreden door u en degenen die u daartoe gerechtigd heb. Dus anderen horen er niet thuis.

Vernielingen aan hekken

Ook zijn er hekken bij herhaling vernield langs pad 1. Waarom men dat doet is geheel onduidelijk. Lijkt op baldadigheid zonder enig nut.

Help mee vreemden te weren

Als u mensen op het complex ziet lopen die u niet kent, spreek hen dan aan. De vraag: “Zoekt u iemand?”, mits heel vriendelijk uitgesproken, zal niet gauw tot irritatie leiden. In tegendeel, vaak is het een opstap tot een kort gesprekje. En dan wordt het u duidelijk of er sprake is van onraad. Bent u niet in de gelegenheid de personen aan te spreken, maakt dan een foto, noteer zo mogelijk hun kenmerken, kenteken auto, enz. Meldt het aan het bestuur en wellicht kunnen we er actie tegen ondernemen.