Wethouder Kruis opent het Vrolijke Vlinderveld

Afgelopen zondag heeft wethouder Kruis (Openbare ruimte) het Vrolijke Vlinderveld officieel geopend. Het veld is een hoek van het volkstuincomplex Zuigerplas dat de afgelopen jaren is omgevormd van een lelijke verwaarloosd en verwilderd gebied tot een prachtige bloementuin waar insecten én mensen plezier aan beleven.

25 september 12 uur Officiële opening van het Vrolijke Vlinderveld

Op 25 september is het zo ver. Tegelijk met het oogstfeest van de tuinvereniging Milieu vriendelijk Tuinieren vindt de officiële opening van het Vrolijke Vlinderveld plaats. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om te komen.

Geschiedenis: Op het eerste stukje tuin vanaf de weg naar het complex van de VTV Zuigerplas, stond ooit een clubgebouw. Na vele jaren werd het een bouwval, het stukje tuin verwilderde en een paar jaar terug is besloten er een bloementuin van te maken.

Doel van dit Vrolijke Vlinderveld: Een prettig stukje natuur en een ontmoetingsplaats voor onze verenigingsleden. Velen hiervan zijn al jaren met pensioen. We hopen dat het aan bijdragen aan van alles zoals, plantjes ruilen, zowel groenten die in de buitenlucht als in de kas worden geteeld, vreemde groenten leren kennen waarmee onze leden aankomen die buiten ons land zijn geboren enz. Daarnaast hopen we dat de bloeiende planten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit. Denk aan meer soorten vlinders, soorten wilde bijen en andere insecten.

Dit jaar is hard gewerkt om het Vrolijke Vlinderveld in te richten. Het ziet er nu prachtig uit.

Nu is het dan ook tijd om de alle leden uit te nodigen om dit openbare stuk van de tuin te komen bekijken.

Op het Vrolijke Vlinderveld zullen een paar kramen staan met groenten uit alle windstreken en uit oude en nieuwe tijden. Het zijn allemaal producten die op het complex verbouwd worden.

 Programma Opening.

12.00 uur: Verwelkoming van alle leden door het bestuur van de VTV Zuigerplas.

12.05 uur: korte toelichting van het doel van het Vrolijke Vlinderveld en de reden voor de officiële opening door onze voorzitter Dirk Wolse.

12.15 uur: Verrichting opening.

12.20 uur: Eerste rondleiding over de tuin. Daarna volgen er zoveel als nodig om iedere belangstellende de tuin rond te leiden.

12.30 uur: Voor kinderen is een speurtocht door de tuin gemaakt met een leuke verrassing aan het eind.  

16.00 uur: Sluiting

Wij hopen dat jullie allemaal zullen komen en ook dat jullie allemaal gebruik zullen gaan maken van ons Vrolijke Vlinderveld.

Zoutgehalte pompwater

Recent heeft een zoutmeting uitgewezen dat de Ec 3,4 mS/cm is. Dat komt overeen met 1000 mg Cl/l = matig brak water. Dat is weliswaar aan de hoge kant, maar zou voor veel gewassen niet eens zoveel schade hoeven te geven. Water met dit zoutgehalte zou geschikt zijn voor weinig gevoelige groentegewassen in de volle grond zoals spinazie, spruitkool, witlof, radijs, kroot en boerenkool.
Met aardbeien, sla e.d. moet je echter uitkijken.
Bij koolgewassen zou je kunnen zeggen dat de droogteschade vaak groter is dan mogelijke zoutschade. Zaak is wel dat je moet blijven begieten om te voorkomen dat de zoutconcentratie in de bodemlaag door uitdroging te hoog wordt.

En als je dit pompwater gebruikt is het beter niet op het blad te gieten maar op de grond rond de plant.

Het is ook beter is om dit pompwater niet te gebruiken om zaad te laten kiemen.
Als je met dit pompwater beregent is het beter om flink wat te geven in één keer dan iedere keer een beetje.

Voor meer informatie zie het volgende artikel: https://edepot.wur.nl/27637

Verbetering drainage voorbereid

Het bestuur bereidt op verschillende plaatsen op het complex een verbetering van de drainage voor.
In het najaar zullen een vijftal nieuwe sleuven worden gegraven waarin nieuwe buizen zullen worden gelegd.

De nieuwe drainage doorkruisen diverse tuinen. De huurders van die tuinen worden geïnformeerd en vanzelfsprekend betrokken bij de voorbereidingen.

Ter informatie zijn hieronder een aantal impressies te zien van eerdere drainage werkzaamheden.

Het vrolijke Vlinderveld

Beste leden,

Zoals bekend is in 2019 en 2020 de driehoek vooraan bij ons complex opgeknapt door bestuur en leden. Verwijderd zijn bramen en brandnetels, overtollige struiken en bomen, plastic, glas en tegels. Vervolgens is het perceel gespit en ingezaaid met gras.

Na het rustjaar 2021, willen we dit stuk verder inrichten met meerjarige insectenvriendelijke bollen, vaste planten en lage struiken. Dit ter verhoging van de biodiversiteit, en zo vermindering van ziekten en plagen in uw teelten. Ook geeft het een vriendelijke uitstraling van ons complex.

Daarvoor is een plan gemaakt en een kostenbegroting opgesteld. Dit wordt ingebracht voor de motiemarkt 2022 onder de naam Het Vrolijke Vlinderveld.

In het plan wordt deels uitgegaan van eigen plantmateriaal van de leden.

Daarom bij deze de oproep : als men bollen, planten en struiken over heeft, dit te melden aan het bestuur.

Het gaat om de volgende soorten: 

Bollen: Winter-aconiet, Krokus, Ster-hyacinth, Sneeuwklokje, Narcis, Herfsttijloos, Bijenkorfje.

Vaste planten: Duizendknoop (Persicaria), Prachtkaars (Gaura), Leverkruid (Eupatorium), Herfstaster (lage soorten). 

Struiken: Sneeuwbes (Symphoricarpus), Trosroos (laag),  Vlinderstruik (Budlea),  Abelia.

Na aanmelding wordt met u overlegd over de beste levertijd voor aanplant.

De bollen zullen in november geplant worden. Het andere plantmateriaal gaat in de winter of vroege voorjaar de grond in,  zodra het perceel daarvoor ingericht is.

Met grote dank alvast.

Bestuur VTV Zuigerplas