Erelid Jaap Abrahamse overleden

Op de eerste Kerstdag is ons gewaardeerd lid en verdienstelijk erelid Jaap Abrahamse overleden. Hij was 86 jaar geworden, waarvan ongeveer de helft lid van onze vereniging. Tuinieren zat hem in zijn bloed. Ook was hij in zijn werkzame leven betrokken bij de inrichting van de polder. Hij kende die dan ook als zijn broekzak. Dat is onze vereniging vele malen ten nutte geweest.

Hij was onze voorzitter in de jaren 1992 tot 2014. In die periode heeft hij de vereniging door een moeilijke tijd heen geholpen. Het aantal leden nam in die periode allengs af., waardoor een belangrijk deel van het complex uit de pacht moest worden genomen. Omdat daardoor een groot aantal tuinder moesten worden verplaatst naar het overblijvende deel, was dat een moeilijk proces. Jaap heeft daar veel energie in moeten steken om de betrokken tuinders te overtuigen van de noodzaak.

Ook de toen ook al ongelukkige ideeën van de gemeente om ter plaatse van ons complex een nieuwe wijk te projecteren; plan Noordzoom, heeft Jaap vakkundig om zeep geholpen. Hij wist met zuivere argumenten de ambtenaren te overtuigen dat wat zij wilden, echt onmogelijk was.

We zullen Jaap ernstig missen. Hem en zijn steeds nuttig gebleken adviezen. Wij wensen zijn familie sterkte in deze moeilijke tijd.

Het bestuur

Erelid Roelf Kolk overleden

Aan alle leden van de Volkstuinvereniging Zuigerplas,

In de nacht van afgelopen dinsdag op woensdag is de heer Roelf Kolk in zijn slaap overleden. Hij woonde in de Uiterton en is 89 jaar geworden.

Roelf was mede-oprichter van onze vereniging en heeft diverse functies in het bestuur bekleed. Tot op hoge leeftijd tuinierde hij. Het was een belangrijk deel van zijn leven. Hij deed dat graag, maar had er nog meer plezier in om het meeste van de oogst uit te delen aan buurtgenoten.

Hij had een vrolijke inborst en dat heeft hij nog lange tijd gehouden nadat hij zijn intrek nam in de Uiterton. Alleen het tuinieren kon niet meer, wat hem erg aan z’n hart ging. De laatste maanden namen zijn krachten snel af.

De uitvaartdienst zal plaatsvinden op maandag 16 september om 14.00 uur in de Ontmoetingskerk. Voorafgaand aan de dienst is er gelegenheid tot condoleren van 13.00 tot 13.45 uur.

We zullen hem herinneren als een energieke, gemotiveerde, humoristische, vriendelijke en kundige tuinder. Vanwege zijn vele inbreng bij de vereniging is hij na het beëindigen van z’n laatste bestuursfunctie tot erelid benoemd. We wensen zijn familie sterkte in deze droeve tijd.

Het bestuur van de Volkstuinvereniging Zuigerplas

Help onbevoegden op het complex te weren

Onbevoegden op de tuin

De laatste tijd wordt regelmatig geconstateerd dat er mensen lopen in tuinen waar ze niet gerechtigd zijn. Het zijn soms mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar zelfs ook eigen leden lopen op andermans tuinen.

Laat het duidelijk zijn: uw tuin is alleen te betreden door u en degenen die u daartoe gerechtigd heb. Dus anderen horen er niet thuis.

Vernielingen aan hekken

Ook zijn er hekken bij herhaling vernield langs pad 1. Waarom men dat doet is geheel onduidelijk. Lijkt op baldadigheid zonder enig nut.

Help mee vreemden te weren

Als u mensen op het complex ziet lopen die u niet kent, spreek hen dan aan. De vraag: “Zoekt u iemand?”, mits heel vriendelijk uitgesproken, zal niet gauw tot irritatie leiden. In tegendeel, vaak is het een opstap tot een kort gesprekje. En dan wordt het u duidelijk of er sprake is van onraad. Bent u niet in de gelegenheid de personen aan te spreken, maakt dan een foto, noteer zo mogelijk hun kenmerken, kenteken auto, enz. Meldt het aan het bestuur en wellicht kunnen we er actie tegen ondernemen.