Tuincontroles beginnen weer

Binnenkort gaat onze Tuincontrole commissie weer de tuinen langs om na te gaan of de tuinders wel voldoende zorg aan hun tuin besteden.

Er wordt dan met name op gelet of de tuinen ‘schoon’ (onkruid vrij) zijn, en of de aardappelen op het westelijke deel van de tuin zijn gepoot.

De controles in deze eerste ronde van dit tuinjaar vinden plaats tussen 10 en 15 mei.

In het reglement van tuincontrole staan de regels waar de tuinders zich aan dienen te houden. U vindt het reglement elders op deze website.

Noordzoom en ons complex

De gemeente wil zo’n 100-150 woningen bouwen rondom de volkstuincomplexen waar wij er een van hebben. Het motto is daarbij “Excellent wonen”. De Gemeenteraad zal, naar verwachting, op 2 april a.s. haar fiat geven aan het nader uitwerken van de plannen. De documenten hieromtrent kunt u vinden op de website van de Gemeenteraad:

https://ris2.ibabs.eu/Agenda/Details/Lelystad/5df1951b-4b64-4ebd-98d4-44667b92464d

In de stukken staat onder andere: “De bestaande volkstuinen blijven gehandhaafd en leveren een kwalitatieve bijdrage aan duurzaam wonen en leven.”

In het najaar van 2019 wordt de nadere uitwerking verwacht.

Het bestuur beraadt zich nog over haar standpunt. Nadere berichten volgen.

Van de voorzitter

Even voorstellen: Clemens Baaij, getrouwd met Ellen. Twee dochters, twee kleindochters en één kleinzoon. Ik woon in het Karveel 60. Ik werk bij de Koninklijke Landmacht in ‘t Harde. Als u mij zoekt, ben ik veelvuldig te vinden op tuin 115.

Ik wil u bedanken voor het vertrouwen die u mij heeft gegeven om uw nieuwe voorzitter te mogen zijn. In een cynische opwelling zou je kunnen zeggen dat uw applaus op de jaarvergadering ook aangaf dat u blij bent dat er weer iemand gevonden is om voorzitter te worden. Ik hoop dat ik met iedere tuinder een prettige samenwerking kan creëren Open communicatie vind ik belangrijk en zal proberen alles in eerlijke banen te leiden.

Allereerst wil een woord van dank richten aan Peter Kuiper voor zijn jarenlange inzet als voorzitter van onze vereniging. Onder zijn leiding zijn we uitgegroeid tot de vereniging waar vele mensen zich thuis voelen en op een prettige manier hun hobby kunnen uitvoeren. Peter Dank je wel!!

Peter heeft mij een aantal weken voor de algemene ledenvergadering gebeld om te vragen of ik interesse had om de nieuwe voorzitter te worden. Peter wil het wat rustiger aan gaan doen en vond dat hij na een aantal jaren voorzitter te zijn geweest, een mooie tijd voor wat vers bloed. Na wat bedenktijd en het bijwonen van een bestuursvergadering bij Ad thuis heb ik besloten dat het hoog tijd wordt om iets voor de vereniging terug te doen na jaren slechts “consumerend lid” te zijn geweest. Ik heb daar toen ook ‘ja’ op gezegd.

Als zogenaamd consumerend lid heb ik mij nooit zo verdiept in de vereniging. Ik kwam één keer per jaar op de ledenvergadering, ik wist wie mijn directe buren waren en dat was het dan wel. Leven en laten leven. Nu heb ik al een klein beetje meer inzicht wat er speelt binnen de vereniging en ken al wat meer mensen. Ik zal dan ook de eerste tijd eens rustig gaan kijken hoe alles gaat, kennis maken met zo veel mogelijk leden en van hun horen wat er speelt.

In mijn beleving is een bestuur niet helderziend, maar werkt vraag gestuurd. Als er iets speelt of u wilt een verbetering, spreek ons als bestuur dan aan. We kunnen dan eens kijken wat we kunnen gaan doen. Dit betekent niet dat op alle verzoeken en vragen een positief antwoord komt. Het moet realistisch zijn en in het belang van alle leden en niet slechts in het belang van u.

Een vereniging ben je met zijn allen, iedereen kan zijn input geven. We moeten het samen doen. Maar een vereniging vraagt ook wat van u. Probeer ook eens wat aan de vereniging terug te geven. Zo was ik een paar weken geleden bij het door Bert Zijlstra georganiseerde onderhoudsdag. Vele handen maken licht werk en we hebben in een paar uur flink wat snoeiwerk, ophogen van de bermen en het maken van een takkenwal kunnen doen. Dit dankzij een goede opkomst van vrijwilligers uit de vereniging die ook eens wat terug wilde geven.

Toen ik tijdens de jaarvergadering even in de zaal rondkeek, zag ik heel veel grijsharige gezichten, ik zag heel veel mensen die de sporen in de Volkstuinderij verdiend hebben, mensen met ervaring, knowhow en enthousiasme voor de vereniging. Ik zal zeker af en toe ook wijze raad en advies nodig hebben, en hoop zeker ook te kunnen rekenen op input van u allen.

Laten we er een mooi tuinjaar van maken!

Help onbevoegden op het complex te weren

Onbevoegden op de tuin

De laatste tijd wordt regelmatig geconstateerd dat er mensen lopen in tuinen waar ze niet gerechtigd zijn. Het zijn soms mensen die geen lid zijn van de vereniging, maar zelfs ook eigen leden lopen op andermans tuinen.

Laat het duidelijk zijn: uw tuin is alleen te betreden door u en degenen die u daartoe gerechtigd heb. Dus anderen horen er niet thuis.

Vernielingen aan hekken

Ook zijn er hekken bij herhaling vernield langs pad 1. Waarom men dat doet is geheel onduidelijk. Lijkt op baldadigheid zonder enig nut.

Help mee vreemden te weren

Als u mensen op het complex ziet lopen die u niet kent, spreek hen dan aan. De vraag: “Zoekt u iemand?”, mits heel vriendelijk uitgesproken, zal niet gauw tot irritatie leiden. In tegendeel, vaak is het een opstap tot een kort gesprekje. En dan wordt het u duidelijk of er sprake is van onraad. Bent u niet in de gelegenheid de personen aan te spreken, maakt dan een foto, noteer zo mogelijk hun kenmerken, kenteken auto, enz. Meldt het aan het bestuur en wellicht kunnen we er actie tegen ondernemen.

Hanen zijn in gevaar

Beste mensen,

Gisteren, 10 oktober, heeft een van onze tuinders haar haan dood gevonden. Die was gewond aan zijn keel. En al eerder was op een andere tuin een vitale haan dood gevonden. Over de oorzaak tasten we in het duister. Mogelijk een vos, misschien een roofvogel.  Heeft iemand wat gezien? Of een andere aanwijzing? Graag een berichtje naar: volkstuinverenigingzuigerplas@gmail.com of via ons contactformulier.

In ieder geval een oproep de kippen goed te beschermen.
Hans Luiten

Onbevoegd nachtelijk bezoek

In de nacht van donderdag 20 naar vrijdag 21 september ’s nachts om 3.30 uur is ons complex bezocht door een vreemdeling. Zie foto.

Deze man met opzichtige flaporen scharrelde op een tuin waar hij niet bevoegd is. Het is opgenomen door een infrarood-camera.

Wie kent de man of weet meer van hem? Weet u iets, meldt het dan zo spoedig mogelijk aan ons: volkstuinverenigingzuigerplas@gmail.com of via ons contactformulier op deze website.

Bovendien lijkt het verstandig dat we allemaal alert zijn en blijven en zeker geen waardevolle spullen of drank op de tuin achterlaten. 

Het bestuur

Paardenmest beschikbaar

De heer Simons heeft een tweetal Koninkspaardjes van een jaar oud aan de Bosweg.

Hij biedt aan paardenmest af te leveren op een afgesproken plaats.

Hij kan deze hooivrije mest wekelijks brengen en wil daarmee leden van onze vereniging blij mee maken. 

De heer Simons is bereikbaar via nummer 0614113506 of email:

jacksimons70@gmail.com

Ter info:

Paardenmest is goed ter verhoging van het organische stofgehalte van de grond en het watervasthoudend vermogen van de grond, alsmede de bewerkbaarheid van de grond.

Het kan wel veel onkruidzaden bevatten, die overigens na voldoende composteren ook gecomposteerd zullen zijn. De bemestende waarde van paardenmest van paarden die in de wei lopen is overigens wel beperkt.